Jednou z príčin slabej erekcie je hektická doba, pracovný stres a snaha vyhovieť zvyšujúcim tlakom na pracovný výkon. V mladšom veku môže byť dôvodom nedostatočnej erekcie aj nervozita a strach zo sexuálneho zlyhania, u strednej generácie býva zase dôvodom prirodzený úbytok pohlavných hormónov alebo zlý stav ciev. Pokiaľ sa k tomu všetkému pridá nadmerná psychická záťaž a stres, erekcia slabne alebo sa nedostaví vôbec. Muži sa tak dostávajú do začarovaného kruhu. Na jednej strane sa dokážu perfektne postarať o partnerku alebo rodinu, ale za svoje neúmerné pracovné vyťaženie platia stratou sexuálneho apetítu alebo priamo nejakou formou erektilnej dysfunkcie. Čo znamená slovo stres, vie mnoho mužov, ktorí musia denne vykonávať zásadné rozhodnutia, sú pod neustálym pracovným tlakom a ešte ku všetkému musia spĺňať ďalšie náročné parametre – dokonalého partnera, priateľa, manžela.