Erekcia je spôsobená nahrnutím krvi do penisu v okamihu, keď dôjde u muža k sexuálnemu vzrušeniu, ktoré je sprevádzané zrýchleným srdcovým pulzom, vyšším krvným tlakom a prehlbovaným dýchaním. Aby mohlo k stoporeniu dôjsť, musí vydať centrum erekcie tepnám signál na ich rozšírenie. Krv sa potom nahrnie do toporivých teliesok v penise, ktorá sa tak naplní a zväčší.

Erekcia sa dá do určitej miery ovplyvniť vôľou, zároveň však ide o automatický reflex. Sídlo vôle pre tento dej sa nachádza v medzimozgu, reflexy riadi miecha. Pokiaľ erekcia u niektorých mužov nenastane alebo nastane v nevhodnom okamihu, môže za to práca práve spomínaného centra.

Erekcia trvá po celú dobu sexuálnej stimulácie a končí výronom semena. K výronu dochádza v okamihu, keď sa muž dostane na vrchol sexuálneho vzrušenia. Potom dochádza k sťahom semenovodu a spermie z nadsemenníka sa spolu so sekrétom prostaty, dostávajú do močovej trubice. Pri ejakulácii svaly hrádze vypudí rytmickými sťahmi spermie z močovej trubice. Keď sa dostane sperma von z penisu, hovorí sa mu ejakulát. Dovtedy sa dej označuje slovom emisia. A ako erekcia rýchlo prišla, tak aj rýchlo odznie. Cievy opäť dostanú signál a krv sa opačným mechanizmom z dutiniek vyprázdni.