Všetky tvrdenia v súvislosti s účinnosťou a bezpečnosťou prípravku ArginMax pre mužov a ženy sú podložené skutočnými faktami a merateľnými údajmi.

ArginMax bol podrobený dôkladnému testovaniu – klinickým štúdiám. Ich závery, ktoré zverejnili lekári z Hawaiskej Univerzity v USA, preukázateľne hovoria o bezpečnosti a účinnosti prípravku ArginMax.

– ArginMax pre mužov a ArginMax pre ženy klinické štúdie vo formáte pdf

– ArginMax pre ženy  klinické studie ve formátu pdf (anglická verzia)

Bezpečnosť ArginMaxu

Klinické štúdie prípravkov ArginMax vykonané americkými lekármi z University of Hawaii v roku 1998 preukázali nielen účinnosť produktu u sledovanej vzorky mužov a žien, ale tiež potvrdili bezpečnosť prípravku k ľudskému organizmu.

V priebehu klinických štúdií neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky ako bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, poruchy vízie, výkyvy krvného tlaku, závraty alebo iné nepriaznivé účinky. Tým sa potvrdila bezpečnosť a účinnosť prípravku ArginMax pre mužov.

Štúdia University of Hawaii, School of Medicine, USA

Do dvojitej, placebom kontrolovanej štúdie sa zapojilo celkom 73 pacientov vo veku 31 – 73 rokov, ktorí sa stretávali s rôznymi formami sexuálnych problémov.

Výsledky: 87,5 % pacientov v skupine užívajúcej Arginmax oznámilo zlepšenie schopnosti nadobudnúť erekciu počas pohlavného styku, zatiaľ čo v skupine užívajúcej placebo došlo k zlepšeniu u 12,5 %.

ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE (PDF, 0.7 MB)