Všetky tvrdenia v súvislosti s účinnosťou a bezpečnosťou prípravku ArginMax pre mužov a ženy sú podložené skutočnými faktami a merateľnými údajmi.

ArginMax bol podrobený dôkladnému testovaniu – klinickým štúdiám. Ich závery, ktoré zverejnili lekári z Hawaiskej Univerzity v USA, preukázateľne hovoria o bezpečnosti a účinnosti prípravku ArginMax.

– ArginMax pre mužov a ArginMax pre ženy    klinické štúdie vo formáte pdf

– ArginMax pre ženy   klinické studie ve formátu pdf (anglická verzia)

Bezpečnosť ArginMaxu

Klinické štúdie prípravkov ArginMax vykonané americkými lekármi z University of Hawaii v roku 1998 preukázali nielen účinnosť produktu u sledovanej vzorky mužov a žien, ale tiež potvrdili bezpečnosť prípravku k ľudskému organizmu.

ArginMax pre ženy
V priebehu klinických štúdií neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky v zmenách krvného tlaku, žiadne sťažnosti na bolesti hlavy, nevoľnosť, gastrointestinálne problémy alebo akékoľvek kardiovaskulárne komplikácie. V jednotlivých vekových skupinách neboli zaznamenané žiadne signifikantné rozdiely v účinku preparátu.